Una din problemele extrem de acute în construcţii, în România, este coşmarul hârtiilor, actelor, autorizaţiilor.

Comisia de Tăiat Hârtii a analizat problema emiterii Certificatului de Urbanism şi a constatat că, deşi legea prevede un număr limitat de acte pe care o primărie poate să le ceară, covârşitoarea majoritate a primăriilor cer mult mai multe astfel de acte. De asemenea, deşi alte instituţii (OCPI) emit documente în format electronic, primăriile refuză primirea unor astfel de documente.

Comisia de Tăiat Hârtii a iniţiat un proiect de lege prin care

  1. Interzicea (sub sancţiunea unei amenzi) solicitarea unor documente neprevăzute în lege
  2. Instituia obligaţia primăriilor de a accepta documente în format electroic.

Legea se află în acest moment la Camera Deputaţilor