Pentru a obține concediul medical o persoană trebuie să aibă contribuțiile plătite și să se prezinte la medicul de familie cu adeverința de la angajator sau de la Casa de asigurări de sănătate, care să specifice zilele de concediu medical de care a beneficiat în ultimele 12 luni, chiar în ziua îmbolnăvirii. Termenele pentru eliberarea acestor adeverințe nu sunt specificate în legislație, astfel încât persoana bolnavă depinde de bunăvoința angajatorului sau a caselor de asigurări de sănătate.

Concediul medical nu este o procedură birocratică doar pentru angajat ci și pentru angajator şi medicul curant. Casa Națională de Asigurări de Sănătate are însă cea mai mică responsabilitate în acest proces, externalizând birocrația la persoana asigurată bolnavă, la angajator și la medic.

Am propus la Comisia deTăiat Hârtii:

  1. introducerea posibilității de transmitere electronică a adeverinței privind zilele de concediu medical de la plătitorul de indemnizații și stabilirea clară a termenului de transmitere
  2. introducerea aplicării penalităților pentru fiecare zi de întârziere a rambursării cheltuielilor (uneori concediile medicale se rambursează după 3-4 ani)
  3. introducerea imediată a posibilității de transmitere electronică a certificatelor de concediu medical de la medic la angajator
  4. introducerea posibilității de depunere electronică de către angajator a certificatului de concediu medical și a solicitării de rambursare a cheltuielilor, respectiv evitarea dublei raportări prin adăugarea uni câmp pentru rambursarea cheltuielilor în D112
  5. eliminarea obligației pentru medicii de familie de raportare a certificatelor de concediu medical atât electronic cât și pe hârtie