Politica privind protecția datelor cu caracter personal

www.radumihaiu.ro prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu:

  • prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
  • prevederile legislatiei in vigoare in Romania privind protectia datelor cu caracter personal.

www.radumihaiu.ro prelucreaza in interes public date cu caracter personal atat prin mijloace manuale precum si prin mijloace automatizate, respectand urmatoarele principii:

Notificarea – Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Legalitatea – Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu buna-credinta, în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;

Scopul bine-determinat – Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine-determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

Confidenţialitatea – Prin intermediul regulamentului intern, au fost prevazute masuri de siguranta privind confidentialitatea si accesul persoanele la datele cu caracter personal;

Informarea – Persoanele vizate iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal;

Protejarea persoanelor vizate – Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;

Securitatea – Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Regulamentul(UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în cee ace privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(“GDPR”), vă puteti adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

Securitatea datelor cu caracter personal

www.radumihaiu.ro indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu character personal.

www.radumihaiu.ro si-a luat masurile  tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal stabilind o procedura interna de securitate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal

www.radumihaiu.ro respecta CONFIDENTIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL si nu instraineaza sub nicio forma datele cu character personal.

Accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator si parola fiind reglementat prin roluri si drepturi de acces.